1. Sa pamahalaang demokratiko,ang kapangyarihan sa pamahala ay nasa mga ___________ .
2. Ang iboboto ng nakakarami ang siyang __________.
3. Ang mga nahalal na tao ang siyang __________ ng taong bayan.
4. Para sa kapakanan at kagalingan ng tao kaya may __________.
5. Ang pagpapahayag ng pagputol sa panukalang batas ay __________.
6. Ang pagtutol ay ginagawa ng sumasalungat na mamamayan sa paraang hindi nakasasagabal sa __________ ng iba.
7. Ang demokratikong pamahalaan ng mga __________ at hindi ng tao.
8. Ang mga batas na pagtitibayan ay dapat alinsunod sa __________.
9. Ang bawat pinuno ay may ___________ sa bayan.
10. Ang pagkakapantay-pantay ay nangangahulugang pagbibigay ng pantay na __________ sa lahat ng tao.

1

Answers

2014-09-05T19:57:09+08:00
1. tao
2.panalo
3.tagapaglingkod
4.batas
5.maari
6.
7.
8.kapakanan ng mga tao
9.obligasyon
10.karapatan
3 5 3