Answers

2014-03-09T15:47:13+08:00
Ang pangungusap ay may dalawang bahagi: Ang paksa at panaguri. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba:
Tutulong kami sa medical mission.
Nagpulong ang mga tao sa komunidad.
Sila ay mapagkawanggawa

Ayos ng pangungusap:

M
ay dalawang ayos ang pangungusap: karaniwang ayos at di - karaniwang ayos.


1 1 1