Answers

2014-09-08T20:05:20+08:00
Liham Pangangalakal
Gng. Maria Christina Villar 
Manager 
LJF Publishing House 
234 Sampaguita 
St.,Mandaluyong City 

Mahal kong Gng. Villar: 

Ito po ay bilang pagpapahayag ko ng interest na maging kawani ng iyong kompanya bilang isang Executive Assistant.Batid kp po na tinataglay ko po ang hinahanap ng iyong kompanya para sa nabanggit na posisyon. 

Kalakip ko nito ang aking bio-data. 
Umaasa po ako na bibigyan ninyo ng atensyon ang liham kong ito. 


Nagpapasalamat, 
Hazel Ann Villar 0