Answers

2014-09-08T20:59:17+08:00
Wednesday, February 15, 2012Karapatan ng mga Kabataan1. Kalinga ng Pamilya    Ang bata ay may karapatan mula sa pagsilang na makilala at maalagaan ng kanyang mga magulang. Ang bata ay hindi mahihiwalay sa kanyang magulang nang laban sa kanyang kagustuhan.
2. Malayang pag-iisip, budhi at relihiyon   Dapat igalang ang karapatan ng bata sa malayang pag-iisip, budhi at sa pagsali sa anumang relihiyon. 3. Malayang pagpapahayag   Ang bata ay may karapatan sa kalayaan ng pagpapahayag na sumasaklaw sa karapatan na maghahanap, tumanggap at magbigay ng impormasyon at mga ideya sa lahat ng uri. 4. Mabigyan ng sapat na edukasyon   Kinikilala ang karapatan ng bata sa edukasyon, batay sa pantay-pantay na pagkakataon, maging mahirap man siya. 5. Buhay, Kaligtasan at Kaunlaran   Ang bawat bata ay nagtataglay ng dimaikakait na karapatan sa buhay. Dapat tiyakin, sa abot ng kakayahan, angkakayahan, ang kaligtasan at kaunlaran ng bata. 6. Kalusugan   Dapat kilalanin ang karapatan ng bata sa pagtamo ng pinakamataasna pamantayan sa kalusugan at pasilidad sa paggamot ng karamdaman. 7. Matutuhan ang mabuting kaugalian at asal   Paggalang sa nakakatanda sakanila at lalo na ang pagkatakot sa Diyos. Karapatan din ito ng mga magulang otagapag-alaga sa pagdudulot ng direksiyon at sa wastong paggamit sa mga karapatang ito. 8. Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang   May karapatan ang mga bata sa pahinga at aliwan, sa pagsali sa laro at gawaing nakalilibang at sa malayang paglahok sa buhay pangkultura at mga sining.
2 4 2