Answers

2014-09-12T20:58:24+08:00
  mga kilusan o organisasyon tulad ng gabriela ,, o mga nag proprotesta.
  thats my  opinion..

1 5 1
2014-09-13T08:26:35+08:00
Nailalagay natin sa mas mataas na antas ng kabuluhan ang mga materyal na bagay na ating tinatamasa. Hindi ka nag-iisa sa iyong pananampalataya.


Basic Ecclesial Community
- mas maliit yunit ng simbahan.

Ito'y ginawa upang matugunan ng Simbahang Katoliko ang iba't ibang kalagayan ng iba't ibang pamayanan.

Simbahan
Edukasyon sa Pagpapakatao
Baitang 9
Pamahalaan (Party-listed Organizations)
Lipunang Sibil
Mga Katangian ng iba't ibang Anyo ng Lipunang Sibil
- kusang-loob na pag-organisa ng ating mga sarili tungo sa samang-sama pagtuwang sa isa't isa.

-Ito ay ibinubunsod ng pagnanais ng mga mamayan na matugunan ang kanilang mga panganailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan.
Ito ay nagsasagawa ng mga pagtugon na sila (mga mamayanan) mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas kayang pag-unlad (sustainable development).
Pagkukusang-loob
Bukas na pagtatalastasan
Walang pang-uuri
Pagiging organisado
May isinusulong na pagpapahalaga
2 3 2