Answers

2014-09-14T15:51:18+08:00
Ang latitude ay guhit na pahiga sa globo o mapa.
Ang longitude naman ay ang guhit na pahalang sa globo o mapa.
Ang grid ay ang pinagtagpu-tagpong mga guhit na nakatutulong upang matukoy ang lokasyon ng iba't ibang lugar sa globo o mapa..
Ang parallel ay mga guhit na pabilog mula sa kanluran patungo sa silangan. Ito ay pare-parehong pagitan at maaaring magsalubong o magtagpo at lumilihis.
1 4 1
2014-09-20T16:16:03+08:00
Ang latitud ay guhit na pahalang sa globo
ang longhitud ay guhit na patayo, ito ay lumalampas sa greenwhich.
ang grid ay ay nabubuo dahil sa pinagsamang latitud at longhitud,
0