Answers

2014-09-16T05:26:44+08:00
MGA URI NG PAMAHALAAN........ 
MONARKIYA- kapag iisa lang ang may hawak ng pamahalaan. ang pamunuan ay naipamamana sa mga anak. 

CONSTITUTIONAL MONARCHI- pinamumunuan ito ng hari at reyna ngunit ang kapangyarihan ay itinakda ng konstitusyon. 

ABSOLUTE MONARCHY- maihahalintulad sa isang diktator siya ang tanging may kapangyarihang pampamahalaan. 

ARISTOKRASYA- ang kapangyarihan ay hawak ng ilang mayaman o matalinong pangkat. 

OLIGARKYA- ang kapangyarihan ay hawak ng ilang mayaman o matalinong pangkat. 

PLUTOKRASYA- ang kapangyarihan ay nasa pinaka mayamang o matalinong pangkat. 

DIKTATORYAL- ang kapangyarihan ay nasa diktador. 

TOTALITAYAN
DEMOKRATIKO
PAMPANGULUHAN
YUNITARYO
PEDERAL
TEOKRASYA
FEUDALISMO
KOMUNISTA
KRITORCHY
OESPOTIOMO
COOPORATOCRACY
KRYTOCRACY
PARLAMENTARYO
AUTHORITARIANISM
0