Answers

The Brainliest Answer!
2014-09-17T14:42:20+08:00
Ang sistema ng ating edukasyon sa ngayon ay mahirap dahil sa kamhalan ng bilinin at pagbasak ng ekonomiya
                                                                        by:desire and limnuel1 5 1