Answers

2014-09-18T19:21:25+08:00
May dalawang kategorya upang malaman kung ang isang bagay ay kasalanan. Una ay ang mga gawain na hayagang tinutukoy sa Bibliya bilang kasalanan at ikalawa ay ang mga gawain na hindi hayagang tinukoy sa Bibliya. Ilan sa mga talata ng Bibliya na hayagang tumutukoy ng mga makasalanang gawain ay matatagpuan sa Mga Kawikaan 6:16-19, Galatia 5:19-21, at I Corinto 6:9-10. Ang mga talatang ito ay malinaw na nagsasaad ng mga makasalanang gawain tulad ng pagpatay, pangangalunya, pagsisinungaling, at marami pang iba na hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos.Ang mga gawang ito ay malinaw na binanggit sa Bibliya bilang kasalanan.
3 3 3
2014-09-18T19:21:59+08:00
Pag-aaral mabuti at laging mag mamano sa matatanda para laging ma good vibes...
1 4 1