Answers

2014-09-19T08:55:36+08:00

1.nagsasaad ng pagnanasa, paghahangad at pagkagusto
2.sapilitang pagpapatupad
3.hinihinging mangyari
4.nagsasaad ng posibilidad

0