Answers

2014-09-20T22:07:35+08:00
Karapatang mamuhay, kalayaan sa pagsasalita, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, ang karapatang makapaghanapbuhay, ang karaptan sa edukasyon, karapatang likas, karapatang konstitusyonal - karapatan ayon sa saligang batas, karapatang takda ng batas, karapatang umunlad, karapatang mabuhay, karapatan sa dignidad (makilala bilang tao), etc. :)
2 2 2
2014-09-21T21:17:39+08:00
Pang – indibidwal o personal nakarapatankarapatanmga karapatang dapat mataglay ngmga karapatang dapat mataglay ngtao upang mabuhay siya ng maayos,tao upang mabuhay siya ng maayos,matiwasay at maligaya..matiwasay at maligaya.Pang – indibidwal o personal nakarapatankarapatanmga karapatang dapat mataglay ngmga karapatang dapat mataglay ngtao upang mabuhay siya ng maayos,tao upang mabuhay siya ng maayos,matiwasay at maligaya..matiwasay at maligaya.Pang – indibidwal o personal nakarapatankarapatanmga karapatang dapat mataglay ngmga karapatang dapat mataglay ngtao upang mabuhay siya ng maayos,tao upang mabuhay siya ng maayos,matiwasay at maligaya..matiwasay at maligaya.v

0