Answers

2014-09-22T15:02:34+08:00
Ang katoto kapag tunay
hindi ngiti ang pang-alay
kundi isang katapatan
ng mataus na pagdamay.

(KAIBIGAN)
ni Emelita Perez Baes
Palay siyang matino,
Nang humangi’y yumuko;
Nguni’t muling tumayo
Nagkabunga ng ginto

(PALAY)
ni Ildefonso Santos
Wala iyan sa pabalat
at sa puso nakatatak, 
nadarama’t nalalasap 
ang pag-ibig na matapat.

(PAG-IBIG)
ni Emelita Perez Baes
Kabibi, ano ka ba?
May perlas, maganda ka;
Kung idiit sa taynga,
Nagbubunitunghininga!

(KABIBI)
ni Ildefonso Santos

 


Alipatong lumapag
Sa lupa — nagkabitak,
Sa kahoy nalugayak,
Sa puso — naglagablab!

(TAG-INIT)
ni Ildefonso Santos
Pag ang sanggol ay ngumiti 
nawawala ang pighati, 
pag kalong mo’y sumisidhi 
ang pangarap na punyagi.

(SANGGOL)
0