Answers

2014-09-24T19:48:31+08:00


1. Panghalip na Panao 
(Personal Pronoun)

Halimbawa: 
ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, siya, kanya 2. Panghalip na Pamatlig (Demonstrative Pronoun)

malapit sa nagsasalita:  ito, ire, niri, nito, ganito, ganire

malapit sa kinakausap: iyan niya ayan hayan diyan

malayo sa nag-uusap: ayun, hayun, iyon, yaon, niyon, noon, doon 3. Panghalip na Pananong 
(Interrogative Pronoun)

Halimbawa: ano, anu-ano, sino, sinu-sino, nino, alin, alin-alin4. P
anghalip na Panaklaw (Indefinite Pronoun)

Halimbawa:  lahat, madla, sinuman, alinman, anuman, pawang5. Panghalip na Pamanggit 

Halimbawa:  na, -ng

0
2014-09-24T19:55:48+08:00
Ang panghalip ay pamalit sa pangngalan
0