Answers

2014-09-25T13:22:04+08:00
Externally, the Han Dynasty faced the same threat that plagued every indigenous Chinese government throughout history - the danger of raids by the nomadic peoples of the steppes. To the north and west, China borders on desert and range-lands that have been controlled by various nomadic peoples over time, including the UighursKazakhsMongolsJurchens(Manchu), and the Xiongnu.One of the most important factors in the collapse of the Han Dynasty, in fact, may have been the Sino-Xiongnu Wars of 133 BCE to 89 CE. Over more than two centuries, the Chinese and the Xiongnu fought throughout the western regions of China - a critical area that Silk Road trade goods had to cross to reach the Han Chinese cities. In 89 CE, the Han crushed the Xiongnu state, but this victory came at such a high price that it helped to fatally destabilize the Han government
5 4 5
2014-09-25T20:01:50+08:00
Kinilala ang Han  bilang isa sa mga dakilang  dinistiya sa China.Itinatag ito ni Liu Bang noong206 BCE.Pinalitan niya ang mararahas na patakaran ng Qin. Ang Confucianism ang naging opisyal na pilosopiya. Natamo ng Han ang tagumpay sa panahon ni Wudi o Wuti. Pinalawak ni Wudi ang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng iba pang teritoryo. Sa panahon din ito napatanyag ang silk road,isang ruta ng kalakalan. sa tala ng dinastiyang Han,isang pangkat ng mga Tsinong juggler  ay nakarating sa Rome. Nakarating sa Rome ang seda ng China na tinatawag na seres. Sa dinastiyang ito naimbento ang papel,porselana, at water-powdered mill. Nabuhay sa panahong ito si Simaqien, ang dakilang historyador ng China.

15 3 15