Answers

2014-09-30T00:07:12+08:00
sin A = 1/cscA
cosA = 1/secA
tanA = sinA/cosA


para sa csc, sec and cot, baliktarin lang.

sin2A+ cos2A = 1
tan2A + 1 = sec2A (if i-divide ang equation by cos2A)
1 + cot2A = csc2A (if i-divide ang equation by sin2A)

'A' ang ginamit ko insteadĀ of theta.
'2' is squared.
0