Answers

2016-03-02T14:36:02+08:00
El Filibusterismo

Nagpanggap bilang Simoun, isang Amerikanong hilaw na mag-aalahas, si Crisostomo Ibarra at nag-iba siya ng katauhan at gamit ang kanyang yaman at koneksyon sa Gobernador Heneral ng Espanya, isinagawa niya ang kanyang paghihiganti sa mga prayle kasabay ng kanyang pagbabalak na itakas si Maria Clara mula sa kumbento ng Sta. Clara. 
Bilang parte ng kanyang paghihiganti ay bumuo siya ng alyansa na kanyang makakatulong kasama na dito sina Kabesang Tales, Tandang Selo, Quiroga at Placido Penitente. Hindi naging mahirap para kay Simoun na manghimok ng kakampi dahil katulad niya rin ang mga ito na nag-aalab ang galit sa mga kastila. 


Isa rin si Basilio na noong una ay tumanggi munang sumali kay Simoun pero sa 
kalaunan ay sumali narin siya dahil sa kalupitan ng mga prayle at sa kapaitan ng naging buhay niya tulad na lang ng pagpanaw ng nag-iisang dalagang nagbibigay lakas sa kanya upang mabuhay. 

Dahil sa mapagbigay na pagmamahal ni Isagani kay Paulita Gomez hindi naging matagumpay ang balak ni Simoun na pasabugin ang tahanan ni Kapitan Tiyago na kung saan nagaganap ang magarbong kasalan nina Juanito Pelaez at Paulita Gomez gamit ang isang mamahaling lampara. Ito pa ang nagsilbing patunay para kay Padre Salvi na siya at si Crisostomo Ibarra ay iisa. Siya'y agad na ipinahanap upang dakipin. 

Pumunta siya kay Padre Florentino upang magtago ngunit magkasalungat pala sila ng 
paniniwala kaya ng malapit na ang mga alagad ng batas ay nagpakamatay na lang siya kaysa maghirap sa mga kamay ng kastila

Mag-iikapito pa lamang ng gabi ng araw ng kasal, at si Basilio ay binabantayan ang 
tapat ng bahay. Nakita siya ni Isagani at agad na ipinagtapat ni Basilio ang planong pagpapasabog sa bahay ngunit hindi siya naniniwala. Nakita naman ni Kapitan Heneral ang nanlalamlam na lampara kaya ipinataas niya ito at nakita ang mitsa. Mabilis namang inihagis ang lampara sa ilog. 
At doon ay nawalan na ng bisa ang paghihiganti ni Simoun at pinaghahanap na siya ng mga may kapangyarihan kaya tumakas siya. Ngunit ng malaman niya na natunton na siya ng mga alagad ng batas ay uminom siya ng lason upang hindi siya mahuli ng buhay.
0