Answers

2014-10-06T02:46:00+08:00
Naipamamalas ang 
malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong Asya sa mayamang katangian at 
kakayahan ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan nito at sa ibat -ibang larangan 
ng buhay Asyano ( pampulitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan, at uganayan sa 
pagitan ng rehiyon ) mula sa sinaunang kabihasnan patungo sa mga kasalukuyang lipunan at bansa tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano.
lipunan at bansa tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano
0