Answers

2014-10-09T18:24:20+08:00
Sa panahon ng mga Babylonians, isinabatas ni Haring Hammurabi ang maraming kaugalian na umiiral sa lugar. Ang nanging resulta ay ang batas ni Hammurabi.
-Sinalamin ng ilang probisyon ng batas ni Hammurabi ang mababang pagturing sa kababaihan.
Halimbawa:
Ang babae ai itinuring na bagay na maaaring ikalakal. Kaya't ang pag-aasawa ay maituturing na isang transaksyong pananalapi. Ang ama ng babae at ama ng lalaki ang papasok sa isang kontrata. Magbibigay ng regalo, na karaniwan ay pera, ang ama ng lalaki sa ama ng babae. Kung sasang-ayon ang ama ng babae sa regalo, bibigyan niya ang kanyang anak na babae ng dote na mananatili sa kamay ng babae sa oras na ikasal siya. Ang doteng ito ay nagsisilbing proteksyon sa babae.
-Madalas na pagkabata pa lamang ay inaayos na ang pagkasundong magpakasal ang isang babae at lalaki. Sa oras na may sapat na gulang na ang babae, sila ng lalaki ay maaari ng magbuklod. Samantala, ang babae ay nanatiling nakatira sa sariling bahay.
-Ayon sa batas ni Hammurabi, ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay parusahan ng kamatayan.
-sa oras na mahuli ang babaeng nakikipagtalik sa ibang lalaki, pareho silang itatali at ihahagis sa malalim na ilog o dagat.
-May lubos na kapangyarihan ang asawang lalaki sa kanyang pamilya at maaari niyang ipagbili ang kanyang asawa at mga anak.
-Ipinagbawal ng Batas ni Hammurabi ang paglahok ng babae sa kalakalan. Ngunit may mga katibayan na nagpapakita na malayang nangangalakal ang mga babae. May kababaihan na may sariling negosyo.
- Batay sa batas ni Hammurabi, walang karapatan ang mga babae ngunit batay sa ibang dokumento, ang kababaihan sa Mesopotamia ay may mga karapatan at kalayaan.
-Ang isang kabatayan ng mataas na tingin sa babae sa kanlurang asya ay ang malaking papel ng reyna ng mga Hittite, Isang grupong Indo-European na tumigil sa Anatolia. Ang reyna ng mga Hittite ay may mahalagang papel sa buhay panrelihiyon ng mga Hettite. Sinasabing nakipagsulatan sila sa mga reyna ng iba pang lugar.
14 4 14
2014-10-11T12:18:11+08:00
Kung ano ang ginawa mong kasalanan sa kapwa mo yun din ang parusa sayo
9 4 9