Answers

2014-10-09T21:22:13+08:00
Christianity = Crus
Islam = Cresent moon at star
Jew = Star of david
Taoism = yinyang
Buddhism = lotus flower
Confucianism = letra sa chinese
Shintoism = Torii
Jainism =  swastika na may apat na tuldok
Zoroastrianism = hari na nakasakay ng ibon
0