Answers

2014-10-14T15:08:18+08:00
1. Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.
   KAHULUGAN:
             Kapagka ang tao ay nasa oras ng matinding pangangailangan ay maaring gumawa ng mga hakbang na mapangahas na maaring ikapahamak niya..

2. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin.
  KAHULUGAN:
             Kung ano ang iyong ibinatid o ginawa sa iba, malang sa malang ay iyon rin ang babalik na gawin sa iyo ng iyong kapwa.

3. Kung may isinuksok, may dudukutin.
  KAHULUGAN:
            Kapagka ikaw ay nag-ipon, sa oras ng pangangailangan ikaw ay may magagamit at hindi na aasa pa sa iba

0