Answers

2014-10-16T05:29:04+08:00
SakuraSakura! Sakura!
*Yayoi no sora wa
Mi-watasu kagiri
Kasumi ka kumo ka,
Nioi zo izuru.
Izaya!  Izaya!
Mi ni yukan!

I relly dont knnow what to answer...so pls...i hopee this could help..u,,:=(

2 1 2