Answers

2014-10-19T16:37:27+08:00
Basahin at Intindihin ang akdang binabasa. Bago tukuyin ang pangunahing ideya tukuyin muna ang ang pantulong o detalye ng akda pang malaman ang ideya ng isang akda.
 At base sa aking pagsasalik :
Ang ikalawang katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na mambabasa ay ang pagtukoy sa pangunahing ideya. Ang pangunahing ideya ay ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng isang talata. Ano ang sinasabi tungkol sa paksa? Halimbawa, masasabi mo ba kung ano ang pangunahing ideya sa ikaapat na talata(4) at ikaanim (6) na talata?  Sa ikaapat na talata, ang pangunahing ideya ay matagal nang naitayo ang hagdan-hagdang palayan.  Sa ikaanim na talata naman, ang pangunahing ideya ay ang pagkakaayos ng lugar na kakikitaan ng kaalaman sa pagsasaka, arketektura at engineering ng mga Ifugao.
4 2 4