Answers

2014-05-08T22:00:50+08:00
Sa mahal na birhen

Ikaw na ligaya ng tanang kinapal,
Mariang sakdal tamis na kapayapan,
Bukal ng saklolong hindi naghuhumpay,
Daloy ng biyayang walang pagkasyahan.

Mula sa trono mong langit na mataas,
Ako'y marapating lawitan ng habag,
Ilukob ang iyong balabal ng lingap
Sa daing ng aking tinig na may pakpak.

Ikaw na Ina ko, Maraing matimtiman;
Ikaw ang buhay ko at aking sandingan;
Sa maalong dagat, ikaw ang patnubay:

Sa oras ng lalong masisidhing tukso,
At kung malapit na ang kamatayan ko,
Lumbay ko'y pawiin, saklolohan ako!
0
2014-05-09T12:35:07+08:00
The following are the poems of Rizal:
1. Pinatutula ako
2. Sa kabataang Pilipino
3. Sa mahal na Birhen Maria
4. Isang alaala ng Aking Bayan
5. Ang Ligpit kong Tahanan
6. Kundiman
7. Awit ng Manlalakbay
8. Sa sanggol na si Jesus
9. Huling Paalam
10. Ang Awit ni Maria Clara
11. Sa mga Bulaklak ng Heidelberg
1 5 1