Answers

2014-11-01T08:57:24+08:00
Ang mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya ay: 

Mesopotamia (Ilog Tigris-Euphrates) 
Mohenjo-Daro at Harrapa (Ilog Indus) 
Hsia at Shang sa Tsina (Ilog Huang Ho) 


Another Answer

Ang mga Kabihasnan sa Asya ay ang: 

Mesopotamia sa Ilog Tigris-Euphrates (Kanlurang Asya) 
Sumerian (4000-2500 BK) 
Akkadian (2750-2590 BK) 
Babylonian (1760 BK) 
Hittite (1600-1200 BK) 
Phonecian (1200 BK- 400 PK) 
Hebreo (1025 BK-700 PK) 
Assyrian (750-605 BK) 
Chaldean (605-550 BK) 
Persian (525-531 BK) 

Mohenjo-Daro at Harappa sa Ilog Indus (Timog Asya) 

Shia at Shang sa Ilog Huang-Ho (Silangang Asya) 

REFERENCE- Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya by B. Mangubat at R. Villa 
Mesopotamia 
Kabihasnan sa Tigris-Euphrates (1300- 5500 BCE) 
Hindus 
Kabihasnang Mohenjo-Daro at Harappa (2500-3000 BCE) 
0