Answers

2014-11-05T20:01:50+08:00
Katarungang Panlipunan (Social Justice) - Ito ang polisiya nang ating bansa kung saan ang batas para sa manggagawa ay ginagawang makatao at sinusubukang pantayin ang pagkakaiba nang estadong panlipunan nang mga mangagawa at mga kapitalista, para ang makatuwirang layunin nang katarungan ay kahit papaano ay maipatupad nang maayos. PERO ang layunin nang pagkakapantay pantay nang mga mayaman at mahirap, manggagawa at kapitalista ay hindi kagaya nang prinsipiyo nang mga komunista o diktatorya, ang pagkakapantay-pantay ay hindi sa lubusang pagpaparte nang mga yaman sa bansa sa lahat nang mga Pilipino, kundi ang kahit papaano ay mabawasan ang pagkakaiba nang estado sa lipunan partikular na sa pagbibigay nang mas maraming karapatan sa mga mahihirap kumpara sa mga mayayaman at kapitalista. Ang sabi nga ni Pangulong Ramon Magsaysay, kung sino ang may kakulangan sa buhay, ay dapat mabigyan nang mas maraming benipisyo sa batas. (mula sa kasong Calalang vs. Williams na sinulat ni Justice Jose P. Laurel)
18 3 18