Answers

2014-11-09T23:42:21+08:00
Hindi dahil ang Imperyo ay mula sa latin imperium. Sa politika, ang imperyo ay isang malawak na grupo ng nagkakaisang estado at mga tao na pinamumunuan ng isang at ang imperyalismo naman ay isang patakaran o pamamahala at ang Kolonyalismo naman ay tuwirang pananakot ng isang bayan.
49 4 49
2014-11-10T19:06:12+08:00
Opo dahil ang imperyo ay ang pananakop ng isang emperador o monarko sa isang estado kung saan nagaganap ang pananakop na may pangekonomiyang layunin (imperyalismo) at ang pananakop na may layuning pulitikal lamang ay ang kolonyalismo. samakatuwid, magakakaugnay ang mga ito (imperyo, imperyalismo, kolonyalismo) ngunit ang  imperyalismo at kolonyalismo ay hindi nagkakatulad ng kahulugan.


26 3 26