Answers

2014-11-12T22:20:33+08:00
K- Kung aalagaan tayo mismo ang makikinabang. 
A- Ang kalikasan, kung pababayaa'y tao't hayop rin ang maapektohan.
L- Lalong importante kaysa sa pera dahil ito'y pambansang kayamanan.
I- Isa-isa tayong lahat na magtulungan upang ito'y mapangalagaan.
K- Kayamana'y tangi, at dala'y sa buhay natin ay nagpapadali.
A- Aayos rin ang ating buhay kung kasama ang mga puno't yamang tubig na parte nito.
S- Saan ka pa makakukuha ng kinakai't iniinom mo?
A- Ani ng ating mga magsasaka'y nakasalalay rito.
N- Ni isang kapwa tao o hayop ay mabubuhay kung wala ito.
7 4 7