Answers

2014-11-24T21:14:29+08:00
The Federated Malay States was established after the four Rulers of Selangkor, Perak, Negeri Sembilan and Pahang agreed to a federation and centralized administration in 1895 and in which the Treaty of Federation was drawn up and signed on July 1, 1896.

T/l: AngĀ Federated Malay StatesĀ ay nabuo matapos mapagkasunduan ng apat na pinuno ng Selangkor, Perak, Negeri Sembilan at Pahang na magkaroon ng isang pederasyon at isang sentralisadong pamahalaan noong 1895 kung kailan ang Kasunduan ng Pederasyon ay nilagdaan.
4 4 4