Answers

2014-11-27T15:18:20+08:00
Ang dignidad ay ang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagkilala, pagpapahalaga, at paggalang ng kaniyang kapwa.


1 5 1
2014-11-27T15:48:52+08:00
Ang dignidad ay pagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang walang maaapektuhan. Nangingibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran, dahil sa mata ng Diyos, magkapantay ang lahat. Samakatuwid, may tungkulin ang bawat isa sa atin na ituring ang ibang tao bilang kapwa na katulad natin, na may dignindad.
1 5 1