Answers

2014-11-27T16:05:54+08:00
Ang mga balitang Asyano ay ang mga balita sa buong Asya ngayong taong 2014. May mga masamang balita at meron din namang magandang balita.
1 1 1
2014-11-27T18:10:59+08:00
Ang balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag pagsasahihimpawid, internet, o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa, nakikinig o nanonood.
may iba't ibang klase ng balitang asyano.
1. balita na nangyayari  lamang sa isang bansa (national news)
2. balita na naikalat sa boung daigdig(international news) 
2 3 2