Answers

2014-11-29T17:02:32+08:00
Mahalaga ang tatlong sangay dahil ang mga ito ay ang gumagawa, mag-aaral/nag-uusig, at nagpapatupad ng mga bansa ng ating bansa.
Ehekutibo (Executive) - tagapagtupad
Lehislatibo (Legislative) - tagagawa
Hudisyal (Judiciary) - taga-usig
0