Answers

2014-12-01T21:09:14+08:00
Sa paraan ng kanilang pananakop sa iba't-ibang bansa at ang magandang halimbawa nito ay ang mga Kanluraning bansa, tinuturuan nila ang kanilang mga  nasakop ng mga aralin na galing sa kanila at ipinapakilala nila ang sarili nilang kultura, pamamaraan ng kanilang pamumuhay, ang kanilang mga pinaniniwalaan, atbp.

SANA PO NAKATULONG :)
0