Answers

2015-01-03T23:17:04+08:00
Ur,uruk,eridu,nippur,lagash,kish
4 3 4