Answers

2014-12-05T21:12:25+08:00
Mag basa lang nang mag basa ng any kind of English books.
Manood ng mga Foreign movies na makakatulong sa pag katuto. Pag aralan ang about sa Grammar. Katulad ng Subject Verb Agreement. Sanayin mo ang sarili mo na mag sulat ng essay, mag basa ng Dictionary to enhance your vocabulary. :)
0