Answers

2014-12-09T19:06:28+08:00
Tanaga ibig sabihin maikling tula.

Ang katoto kapag tunay 
hindi ngiti ang pang-alay
kundi isang katapatan
ng mataus na pagdamay
(KAIBIGAN)

Wala iyan sa pabalat
at sa puso nakatatak,
nadarama't nalalasap
ang pag-ibig na matapat
(PAG-IBIG)

Pag ang sanggol ay ngumiti
nawawala ang pighati,
pag kalong moý sumisidhi
ang pangarap na punyagi
(SANGGOL)

Palay siyang matino.
Nang humangiý yumuko;
Nguni't muling tumayo
Nagkabunga ng ginto
(PALAY)

Kabibi, ano ka ba?
May perlas, maganda ka;
Kung idiit sa taynga,
Nagbubuntung hininga!
(KABIBI)
Alipatong lumapag
Sa lupa- nagkabitak,
Sa kahoy nalugayak,
Sa puso-- naglagablab 
(TAG-INIT)

0