Answers

2014-12-10T21:32:49+08:00
EDUCATION

nagbibigay paliwanag sa sariling karanasan, mga sitwasyong namasid, sinuri at pinagnilayan gamit ang obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay Pagninilay na kinapapalooban ng pag-uukol ng maingat at malalim na pag-iisip kalakip ang damdamin sa sariling karanasan, mga sitwasyong namasid at konsepto.
0