Answers

2014-12-14T19:51:59+08:00
Ang Deoxyribonucleic acid (DNA) (Tagalog:: asidong deoksiribonukleiko) ay isang nukleikong asido na naglalaman ng mgahenetikong instruksiyon na ginagamit sa pag-unlad at paggana ng lahat ng alam na mga buhay na organismo maliban sa mga RNA virus. Ang Ribonucleic acid o RNA ay isa sa tatlong pangunahing mga makromolekula(kasama ng DNA at mga protina) na mahalaga para sa lahat ng alam na mga anyo ng buhay
0
DNA stands for Deoxyribonucleic acid that has our genetic materials that can be transferred to our siblings while RNA stands for ribonucleic acid, a protein that copies the dna specifically in translation of the central dogma