Answers

2015-01-04T16:40:57+08:00
Royal Audiencia o kilala sa tawag na Kataas-taasang Hukuman, o Korte Suprema.Ito ay itinatag ng hari noong 1584 sa Manila.AngGobernador Heneral ang siyang pinakapinuno at ito rin ang tagapayo.Dito isinusumbong ang mga pang-aabuso,pang-aapi at anumang katiwalian ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, Español man o Pilipino, kabilang narin ang Gobernador-Heneral. Ang sinumang mapatunayan na nagkasala ay maaaring pagmultahin,ikulong,ipatapon, o ipapatay.
1 5 1