Alin sa mga sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan?
A. Pamumuhaynanakagawianatpinaunladngmaramingpangkatngta
B. Pamumuhaynapinaunladngtaogamitangbagongteknolohiy
C. Pamumuhaynanakagawianbungangpagtirasamgailogatlamba
D. Pamumuhaynanabagongkapaligiran

1

Answers

2015-01-06T22:14:12+08:00
In my opinion, its letter A
0