Matatapos ang inyong talakayan sa aralin tungkol sa relihiyon,Naatasan ka ng iyong guro na mamuno sa paglikha ng presentasyon sa ibat-ibang relihiyon sa Asya. Ano ang gagawin mong pamantayan sa pagbuo ng nilalaman ng presentasyon?
A. Kasaysayan ng relihiyon,sino nagtatag,saan natatag
B. Kasaysayan ng relihiyon at mahahalagang aral nito
C. Kasaysayan ng relihiyon,sino ang nagtatag at ang impluwensiya nito sa bansa D. Kasaysayan ng relihiyon,mga mahahalagang aral,impluwensiya sa bansa at kalagayan nito sa kasalukuyang panahon

1

Answers

2015-01-06T20:48:11+08:00